Att arbeta för HFG Sverige

Att arbeta för HFG Sverige

“Vår passion till kött bidrar till matglädje och skapar en enklare vardag – det självklara valet!” Det är vår vision. Vi är stolta över att vara experter på kött och produktionsprocesser.

Matsäkerhet är avgörande för vår verksamhet. Kunder och konsumenter förväntar sig att vi ska hålla en hög nivå på hygien och kvalitet.

Våra kärnvärden är Tydlighet, Ansvar, Samarbete och Kundfokus. Vår kommunikation ska vara öppen, ärlig och enkel och vi har alltid kundens och företagets bästa i åtanke. Vi arbetar tillsammans, både inom det egna teamet och över gränserna, för att uppfylla vårt uppdrag på ett tidsenligt och effektivt sätt.

HFG Sverige strävar alltid efter att vara bäst i branschen. Därför fokuserar vi ständigt på att öka våra volymer och utveckla vårt produktsortiment.

För att kunna vara en del av vår snabbrörliga, team-baserade arbetsplats måste våra medarbetare vara professionella i sina roller och kunna arbeta inom den svenska strukturen. De måste utföra sitt arbete på ett korrekt och noggrant sätt och vara villiga att göra det lilla extra för kunden.

Hur vi utvecklar vår personal

Nya medarbetare genomgår en introduktionsutbildning där deras arbetsplats presenteras och de får praktisk information om sin anställning på HFG Sverige.

Det är viktigt för oss att våra medarbetare är skickliga i sina yrken. Varje position på HFG kräver ett speciellt kunnande. Vårt mål är att göra det möjligt för varje medarbetare att utföra sitt arbete. Därför erbjuder vi en rad olika utbildningar.

På-jobbet-utbildning

En del av vår utrustning och våra installationer är unika. För att kunna använda dem är den viktigaste utbildningen förlagd till själva arbetsplatsen, där kollegor förmedlar informationen. Vi arbetar nära varandra i team, där kunskaper förmedlas från medarbetare och linjeoperatörer till nyanställda.

Vi tror att det dagliga lagarbetet skapar förståelse både för arbetsuppgiften och för människorna runt omkring oss. Att lära sig genom att utföra uppgiften och genom att arbeta tillsammans är grundläggande förutsättningar för att utveckla sina färdigheter.

Personlig utveckling

Varje anställd har varje år ett medarbetarsamtal. Tillsammans med närmaste chef skapas en personlig utvecklingsplan som anpassas till de individuella förmågorna och ambitionerna.

Det finns goda möjligheter till avancemang hos HFG Sverige AB. Historiskt sett har ett antal motiverade medarbetare gått vidare till nya positioner inom företaget.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.