Onze Fabrieken

In 1999 verwierf Hilton Food Group de Centrale Slagerij Albert Heijn in Zaandam. Na de overname ging deze nieuw verworven dochter Hilton Foods Holland heten. Onder andere door ondersteuning van de Britse vestiging is Hilton Foods Holland met succes gegroeid.

Hilton Foods Holland levert verpakt vers vlees aan alle Albert Heijn-vestigingen in Nederland. Bij HFH wordt niet geslacht of uitgebeend. Grondstoffen komen binnen bij de afdeling ontvangst en worden verwerkt tot verpakte eindproducten. Het product wordt vervolgens verspreid over de verschillende distributiecentra, om vervolgens naar alle Albert Heijn-vestigingen in heel Nederland te worden gedistribueerd.

Bij Hilton Foods Holland werken nu ruim 350 vaste medewerkers.

In Zaandam wordt vlees op een hypermoderne wijze en volgens de nieuwste technieken geportioneerd en verpakt. De organisatie kenmerkt zich door een open sfeer waarbij opleiding en het verbeteren van processen, met als doel waarborging en verhoging van kwaliteit en efficiency, centraal staan. De afgelopen jaren zijn zeer succesvol geweest. Het volume en het assortiment zijn enorm gegroeid.

Wij werken hard aan het verbeteren van de productie- en logistieke faciliteiten, het versterken van de organisatie en zijn trots op ons volledig geautomatiseerde warehouse-systeem. Binnen een paar uur na ontvangst van grondstoffen, zijn onze eindproducten op weg naar de klant.

Albert Heijn laat zien dat zij met de huidige strategie op de goede weg is om haar marktaandeel verder te vergroten. Vlees is hierbij een zeer belangrijke productgroep. Daar Hilton Foods Holland de grootste en belangrijkste leverancier van vlees is, is het vanzelfsprekend dat Hilton een voorname rol dient te spelen in de verdere ontwikkeling van het vleesschap bij Albert Heijn.

Dit betekent flexibel en betrouwbaar leveren van producten met de beste kwaliteit tegen de laagst mogelijke kosten. Tevens dienen wij de retailmarkt zodanig goed te kennen dat wij Albert Heijn op de juiste wijze kunnen adviseren over de samenstelling van het assortiment in het vleesschap. Hierbij is het op innovatieve wijze ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe producten een kritische succesfactor.

Om dit alles waar te maken zijn onze medewerkers van doorslaggevend belang. Juist vanwege dit feit werken wij continu aan de ontwikkeling van deze medewerkers. Ook het voortdurend werven van jonge, ambitieuze mensen is daarbij belangrijk.

Kortom, Hilton Foods Holland is een geweldig bedrijf met een fantastische klant.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.