Oświadczenie o ochronie prywatności

Grupa Hilton Food i jej spółki zależne szanują prywatność osobistą i będą przetwarzać wszelkie dane osobowe wyłącznie w celu, do jakiego te dane zostały przeznaczone, i usuną je natychmiast po spełnieniu tego celu. Nigdy nie sprzedamy Twoich danych osobowych osobom trzecim i dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić zgodność ze wszystkimi postanowieniami prawa ochrony prywatności, w tym z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych ( RODO).

Jak wykorzystujemy dane

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności informuje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe podczas i procesowania w Grupie Hilton Food i jej spółkami zależnymi. Zapewniliśmy konkretne informacje dla osób odwiedzających naszą stronę internetową a także dla osób poszukujących pracy lub pracowników

  • • Odwiedzający naszą stronę internetową
  • • Kandydaci do pracy i pracownicy
  • • Inwestorzy

Zarządzanie prywatnością i jak się z nami skontaktować

Grupa Hilton Food wyznaczyła administratorów danych w każdej ze swoich spółek zależnych jako osoby odpowiedzialnej za zapewnienie odpowiedzialności proceduralnej za swoje zobowiązania prawne w zakresie bezpieczeństwa danych i prywatności.

Dane kontaktowe dla każdego zakładu są wymienione na odpowiedniej stronie internetowej.

Adres kontaktowy Administratora Danych dla głównego biura Grupy w Wielkiej Brytanii:

data.controller@hiltonfoods.pl

Administrator Danych

Reprezentowany przez Kierownika personalnego

Hilton Food Ltd sp. z o.o., ul. Strefowa 31, 43 – 100 Tychy

Skargi lub zapytania

Jeśli chcesz złożyć skargę na sposób przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Administratorem danych, który jest zobowiązany zarejestrować i odpowiedzieć na skargę. Głównym administratorem do celów realizacji RODO jest brytyjski Komisarz ds. Informacji.

Celem zgłoszenia problemu do brytyjskiego Komisarza Danych odwiedź stronę:

https://ico.org.uk/concerns/

Linki do innych stron

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie obejmuje linków łączących tę stronę z innymi stronami internetowymi. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych. Te inne strony internetowe dotyczą zewnętrznych podmiotów przetwarzających Twoje dane osobowe.

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności

Regularnie sprawdzamy naszą politykę prywatności. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ostatnio zaktualizowano w dniu 24 Maja 2018 r.

Odwiedzający nasze strony internetowe

Gdy ktoś odwiedza stronę internetową www.hiltonfoodgroup.com, korzystamy z usługi innej firmy, Google Analytics, w celu gromadzenia standardowych danych dziennika internetowego i szczegółowych informacji o rodzajach aktywności użytkowników. Czynimy to, aby uzyskać informacje takie jak liczba odwiedzających różne części strony internetowej. Informacja ta jest przetwarzana tylko w sposób, który nie identyfikuje żadnej osoby. Nie podejmujemy i nie zezwalamy Google na podejmowanie jakichkolwiek prób ustalenia tożsamości osób odwiedzających naszą witrynę. Jeśli będziemy chcieli gromadzić informacje umożliwiające identyfikację osób za pośrednictwem naszej strony internetowej, uczciwie o tym poinformujemy. Wyjaśnimy, kiedy będziemy gromadzić dane osobowe i wyjaśnimy, co zamierzamy z nimi zrobić.

Używanie plików cookie przez Grupę Hilton Food

Więcej informacji o tym, jak używamy plików cookie znajduje się na naszej stronie z plikami cookie.

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka na naszej stronie internetowej i jak i wyszukiwanie zawiadomień o decyzjach są obsługiwane przez System Associates. Wyszukiwane zapytania i wyniki są rejestrowane anonimowo, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową i funkcje wyszukiwania. Ani Grupa Hilton Food Group ani żadna osoba trzecia nie gromadzi danych użytkownika.

Bezpieczeństwo i wydajność

Grupa Hilton Food korzysta z usług osób trzecich w celu utrzymania bezpieczeństwa i wydajności naszej strony internetowej. Aby dostarczyć usługę, przetwarza adresy IP odwiedzających stronę Grupy Hilton Food, ale robi to pasywnie.

Ludzie kontaktujący się z nami telefonicznie

Gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie, zbieramy cyfrowe informacje dotyczące dzwoniącego. Używamy tych informacji w celu poprawy wydajności i skuteczności naszych systemów i robimy to pasywnie. Możemy zwrócić uwagę na treść rozmów i dane kontaktowe w przypadkach wymagających podjęcia działań wynikających z kontaktu telefonicznego.

Osoby kontaktujące się z nami za pomocą poczty elektronicznej

Szyfrujemy i chronimy ruch pocztowy. Jeśli twoja usługa e-mail nie obsługuje szyfrowania, powinieneś wiedzieć, że wszystkie wysyłane lub odbierane przez nas wiadomości e-mail mogą nie być chronione podczas przesyłania.

Będziemy także monitorować wszelkie wysłane do nas wiadomości e-mail, w tym załączniki plików, pod kątem wirusów lub złośliwego oprogramowania. Pamiętaj, że jesteś zobowiązany upewnić się, że każdy wysłany e-mail jest zgodny z prawem. Routing internetowy może spowodować przeniesienie danych poza Unię Europejską.

Odwiedzający stronę internetową

Osoby odwiedzające stronę internetową będą musiały się zidentyfikować, a my będziemy przechowywać ich imię i nazwisko oraz dane kontaktowe firmy przez cały czas trwania wizyty.

Kandydaci do pracy i pracownicy

Hilton Foods Ltd. Sp z o.o jest administratorem danych dla informacji, które dostarczasz podczas procesu rekrutacji i zatrudnienia, chyba że podano inaczej. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z tym procesem lub kwestiami związanymi z ochroną prywatności lub bezpieczeństwa danych, skontaktuj się z przedstawicielem działu kadr lub działu rekrutacji.

Co zrobimy z informacjami, które nam przekazujesz?

Wszystkie informacje, których dostarczysz podczas procesu będą wykorzystane wyłącznie w celu dalszego przetwarzania Twojej aplikacji lub, w razie potrzeby, spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych.

Nie będziemy udostępniać żadnych informacji dostarczonych przez Ciebie w procesie rekrutacji osobom trzecim ani przechowywać ich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podane przez Ciebie informacje będą bezpiecznie przechowywane przez nas i / lub podmioty przetwarzające nasze dane, niezależnie od tego, czy informacje są w formacie elektronicznym czy fizycznym.

Wykorzystamy podane przez Ciebie dane, aby skontaktować się z Tobą w celu dalszego przetwarzania Twojej aplikacji. Pozostałe dostarczone przez Ciebie informacje zostaną wykorzystane w celu oceny Twojej przydatność na stanowisko, o które się ubiegasz.

O jakie informacje prosimy i dlaczego?

Nie gromadzimy więcej informacji niż potrzebujemy, aby spełnić nasze określone cele i nie zatrzymamy ich dłużej, niż będzie to konieczne. W przypadku odrzuconych kandydatów, wszelkie informacje są usuwane niezwłocznie.

Informacje, o które prosimy, służą do oceny przydatności do pracy - ocena ta nie odbywa się automatycznie. Nie musisz podawać danych, o które prosimy, lecz odmowa może wpłynąć na wynik Twojej aplikacji. Możemy poprosić Cię o dostarczenie informacji w formie ustnej, listownej, e-mailowej lub poprzez media społecznościowe.

Podczas procesu aplikacyjnego poprosimy Cię o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, data urodzenia, płeć, numer ubezpieczenia społecznego lub adres e-mail i numery telefoniczne numeru ubezpieczenia społecznego.

Aby skorzystać z naszego prawa do wykonywania obowiązków weryfikacyjnych poprosimy Cię o dowód potwierdzający Twoją tożsamość. Dowodem takim może być dowód osobisty, prawo jazdy, pismo urzędu imigracyjnego lub kopia paszportu ze stroną personalizacyjną i stroną wizową. Możemy poprosić o pismo potwierdzające numer ubezpieczenia społecznego z odpowiedniego departamentu rządowego celem umożliwienia nam potwierdzenia Twojego prawa do pracy na terenie UE. Możemy także poprosić o formularze podatkowe dotyczące poprzedniego zatrudnienia celem umożliwienia nam odliczenia prawidłowego podatku dochodowego od Twoich zarobków. Będziemy prosić o świadectwa szkolne i historię pracy, aby spełniać wymagania dotyczące przydatności na dane stanowisko. W przypadku wszystkich powyższych dokumentów, przed potwierdzeniem umowy o pracę chcielibyśmy zapoznać się z ich oryginałami. Sporządzimy kopie tych dokumentów, które będziemy przechowywać do czasu, gdy nie będziemy już dłużej zobowiązani do wypełnienia obowiązków związanych z zatrudnieniem.

Możemy przeprowadzać sprawdzenia przed zatrudnieniem, prosząc o referencje, dane kontaktowe osób udzielających referencji oraz kontekst i historię zatrudnienia, celem weryfikacji stanowisk, na których byłeś zatrudniony.

Możemy poprosić Cię o podanie informacji o stanie zdrowia, które zostaną przetworzone przez organizację zajmującą się ochroną zdrowia w miejscu pracy w celu oceny przydatności na dane stanowisko. Polityka prywatności tej firmy znajduje się tutaj.

Po procesie aplikacyjnym poprosimy o dane konta bankowego, abyśmy mogli dokonywać wypłaty Twojego wynagrodzenia a także imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby do kontaktu w nagłych wypadkach. Przekażemy je osobie przetwarzającej listy płac w firmie.

Jeśli przysługuje Ci ubezpieczenie medyczne, wówczas dostarczymy Ci formularz do wypełnienia danych osobowych. Nie będziemy przechować kopii tego dokumentu, ale możemy zachować dokument potwierdzający to uprawnienie. Jeśli jesteś objęty firmową polisą ubezpieczeniową, możemy poprosić o podanie nazwiska beneficjenta w celu zarządzania ewentualną płatnością.

Poprosimy o zdjęcie lub zrobimy zdjęcie do wykorzystania w poczcie email oraz monitorowania czasu systemów elektronicznych do celów identyfikacji oraz do płatności w oparciu o czas przetwarzania a także odciski palców w systemach zautomatyzowanego dostępu. Zniszczymy je, gdy opuścisz firmę.

W trakcie zatrudnienia poprosimy Cię o wypełnienie formularzy z danymi osobowymi w celu zarezerwowania urlopu i powiadomienia o nieobecności.

Plan Sharesave (SAYE)

Plan Sharesave Firmy jest zarządzany przez Equinity, która działa jako podmiot przetwarzający dane osobowe w celu zarządzania członkostwem w planie. Equinity jest związana umową z Hilton Food Group jako podmiot przetwarzający dane. Oświadczenie Equinity o ochronie prywatności znajduje się tutaj : www.equinity.com

Agencje rekrutacyjne

W przypadku niektórych ofert pracy możemy skorzystać z agencji pośrednictwa pracy lub organizacji zajmującej się rekrutacją pracowników wyższego szczebla. Będziemy wymagać od nich zarządzania danymi zgodnie z RODO. Nie będziemy przechowywać żadnych danych osobowych jeżeli nie zostaniesz zatrudniony.

Osoba do kontaktu w zakładzie:

Celem omówienia wszelkich kwestii związanych z ochroną danych pracownicy powinni skontaktować się ze swoim działem HR.

Przechowywanie danych

Wszystkie komputerowe i papierowe archiwa spółki zostaną zniszczone w ciągu 7 lat. W przypadku danych osobowych pracowników, ich dane zostaną usunięte ze środowiska przetwarzania niezwłocznie po dacie ich odejścia z pracy lub w najbliższym praktycznie możliwym terminie po tej dacie. Powyższe obejmuje także informacje szkoleniowe oraz dane dotyczące płac i obecności. Może zaistnieć wymóg przetwarzania danych osobowych w terminie późniejszym, na przykład w przypadku deklaracji podatkowych na koniec roku, jednak po upływie tych nadrzędnych przyczyn dane osobowe osób zostaną usunięte. W przypadku osób ubiegających się o pracę, dane będą przechowywane wyłącznie po potwierdzeniu umowy o pracę.

Twoje prawa:

Przysługują Ci prawa wynikające z prawodawstwa europejskiego, powszechnie określanego jako RODO - Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Grupa Hilton Food stosuje zasady leżące u podstaw prawa ochrony danych we wszystkich swoich spółkach zależnych i przestrzega wszystkich odpowiednich przepisów dotyczących prywatności i przechowywania danych osobowych. Ta sekcja dotyczy wszystkich osób, których dane osobowe są przechowywane przez Hilton. W szczególności masz prawo do upewnienia się, że przekazane nam dane osobowe są przetwarzane poprawnie, w celu w jakim zostały przekazane i zgodnie z prawem - w szczególności prawem powszechnie określanym jako Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych będzie miała na celu wypełnienie umowy o pracę lub dostawę towarów lub usług. Masz prawo zapoznać się z wszystkimi danymi osobowymi dotyczącymi Twojej osoby. Powyższe obejmuje prawo dostępu do danych w ciągu miesiąca od złożenia takiej prośby. Jesteś uprawniony do otrzymania danych w formie „przenośnej”. Oznacza to, że dostarczymy Ci te dane w powszechnie używanym formacie, takim jak .pdf, word, .txt lub w innych powszechnie używanych formatach, aby zapewnić jego przenośność - abyś mógł zabrać go ze sobą i użyć go w dowolnym miejscu. W przypadku złożenia wniosku o dostęp do danych, ich format i kontekst można omówić z Administratorem danych. Masz prawo do natychmiastowego poprawienia wszelkich niepoprawnie zapisanych danych. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania informacji jest konkretna zgoda, jesteś uprawniony do wycofania zgody w dowolnym czasie. W ramach Grupy Hilton Food praktycznie każde przetwarzanie danych będzie prowadzone w związku z realizacją umowy o pracę lub dostawę, a Grupa Hilton Food zwykle nie będzie używać zgody jako podstawy prawnej przetwarzania danych. Jeśli chcesz wycofać zgodę, możesz to zrobić kontaktując się z administratorem danych. Jesteś także uprawniony do ograniczenia treści przetwarzanych przez nas danych osobowych, co można omówić z administratorem danych i zorganizować usunięcie zbędnych danych. Masz prawo do usunięcia danych. Powszechnie określane jako "prawo do bycia zapomnianym" - możesz poprosić o usunięcie swoich danych osobowych. W praktyce oznacza to, że na żądanie zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe. W przypadku zażądania usunięcia danych osobowych, zaproponujemy możliwość omówienia sposobu w jaki zostanie to wykonane. W niektórych okolicznościach dane będą wciąż przechowywane - na przykład, jeśli istnieje obowiązek prawny wymagający dalszego przechowywania danych - na przykład w związku z organami podatkowymi. Jednak wszelkie inne przetwarzanie zostanie zakończone, a pełne usunięcie nastąpi po wygaśnięciu nadrzędnego zobowiązania prawnego. Dane osobowe nie będą przesyłane poza Unię Europejską, z zastrzeżeniem ścisłej kontroli, której Grupa podlega w przestrzeganiu krajowych przepisów dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych. W sprawach dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych istnieją ustalone procedury składania skarg i przekazywania wszelkich problemów poza firmą. Proces składania skargi odbywa się za pośrednictwem lokalnego działu HR. Możesz złożyć skargę do lokalnego komisarza ds. danych. Jednak należy zauważyć, że ze względu na strukturę Grupy, głównym lub najważniejszym komisarzem danych jest brytyjskie Biuro Komisarzy ds. Danych Osobowych [Information Commissioners Office].

Do Inwestorów:

Grupa Hilton Food nie przetwarza bezpośrednio żadnych danych osobowych inwestorów i używa Equinity w charakterze rejestratora. Oświadczenie Equinity o ochronie prywatności znajduje się tutaj : www.equinity.com

Monitorowanie zakładu:

W każdym zakładzie Grupy Hilton Foods prowadzony jest monitoring z mający zapewnić bezpieczeństwo i identyfikowalność produktów firmy.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.