Vår Fabrik

Vi finns i Västerås, på industriområdet Hacksta i närheten av E18. Här startade vi vår verksamhet år 2004 och blev Sveriges första storskaliga producent av konsumentpackat kött. Vi arbetar i nära samarbete med vår kund, ICA Sverige AB.

Vår affärsidé går ut på att skapa möjligheten för ICA att leda marknaden för färska konsumentpackade produkter. Vi ska erbjuda det konkurrenskraftigaste sortimentet genom innovation, bredd, djup och pris. Det gör vi med hjälp av hög teknologi, service och kvalitet.

HFG Sveriges köttråvara kommer från kvalitetsleverantörer i Sverige och utomlands. Råvaran skickas direkt från det helautomatiserade höglagret till produktionslinjerna. Vi producerar sex dagar i veckan och har kapacitet att leverera till samtliga svenska ICA-butiker.

HFG Sverige har marknadens bredaste sortiment på artiklar av färs, nöt, gris, lamm och inälvor. Med hjälp av den senaste teknologin kan vi ständigt utveckla våra processer, för att alltid möta kundens förväntningar.

Leveranssäkerhet, hygien, spårbarhet och matsäkerhet är viktiga kvalitetsaspekter för HFG Sverige. Vår råvara och våra produkter genomgår noggranna tester, både internt och av ett externt laboratorium.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.